Duguláselhárítás olcsón adatvédelem

Adatvédelem leírás

Az adatkezelő megnevezése:
Horváthné Csoma Tímea
Telefonszám: +36 30 574 89 66.
E-mail: csjenny31@gmail.com.

A www.dugulaselharitas-olcson.com látogatóinak adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának a tiszteletben tartását, ezért a személyes adatokat optimálisan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatainak felhasználását, kezelését jogszerűen és tisztességesen végzik.

Az Ön adatainak gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének lényege megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatainak kezelését olyan módon kell végrehajtani, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is garantáltatva.

Az adatkezelés jogérvényesítésének elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím postai: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu

A jelen Adatvédelmi Irányelv leírásban nem szabályozott kérdések körében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Ezen weboldal tartalma Horváthné Csoma Tímea szellemi és jogi tulajdonát képezi, a weboldal oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel sem online, sem nyomtatott formában.

Duguláselhárítás olcsón